OutDoor OutDoor D2500

Výkonný vonkajší projektor. Vhodný ako svetelný pútač. Viditeľnosť lúčov cca 5-10 km v závislosti od počasia. Rotačná hlava sa točí na podstavci konštantnou rýchlosťou 360° po horizon-tálnej osi.

EnviroColor EnviroColor D1800

Vonkajšie scénické farebné nasvietenie historických budov, kostolov, kultúrnych pamiatok, múzeí, firiem, nákupných centier,... Máte možnos nastaviť akúkovek farbu pomocou farebného modelu CMY, programovania farebných výmen, blikania, efektov stmievania...

EkoFlower EkoFlower H250

Dynamický moon efekt. V závislosti na prichádzajúcich zvukových impulzov rotuje statická ružica farebných lúčov.

MoonFlower MoonFlower H250

Dynamický moon efekt. V závislosti na zvolenom režime 0-10V a prichádzajúcich zvukových impulzov rotuje statická ružica farebných lúčov.

Bambino Bambino H250

Dynamický moon efekt. V závislosti na zvolenom režime 0-10V a prichádzajúcich zvukových impulzov rotuje statická ružica farebných lúčov.

MoonScan MoonScan H250

Dynamický moon efekt. V závislosti na zvolenom režime 0-10V a prichádzajúcich zvukových impulzov mapuje 1 ružica farebných lúčov v priestore.

BrokenScan BrokenScan H250

Dynamický moon efekt. V závislosti na zvolenom režime 0-10V a prichádzajúcich zvukových impulzov mapujú 2 ružice farebných lúčov priestor.

QuatroScan QuatroScan H250

Dynamický moon efekt. V závislosti na zvolenom režime 0-10V a príchádzajúcich zvukových impulzov mapujú 4 ružice farebných lúčov priestor.

RollerScan RollerScan H250

Dynamický moon efekt. V závislosti na zvolenom režime 0-10V a prichádzajúcich zvukových impulzov mapujú farebné lúče priestor odrazené od zrkadlového valca.

ScanFlower ScanFlower H250

Dynamický moon efekt. V závislosti na zvolenom režime 0-10V a prichádzajúcich zvukových impulzov mapuje zväzok farebných lúčov priestor odrazený od zrkadla.

DoubleMoon DoubleMoon H250

Efekt znásobeného MoonFloweru. V závislosti na zvolenom režime 0-10V a prichádzajúcich zvukových impulzov mapujú 2 zväzky farebných lúčov priestor.

ScanTunel ScanTunel H250

Dynamický moon efekt. V závislosti na zvolenom režime 0-10V a prichádzajúcich zvukových impulzov, rýchlo rotujúci zväzok lúčov vytvárajúci tunel mapuje priestor.

ScanTunel ScanTunel H400

Dynamický moon efekt. V závislosti na zvolenom režime 0-10V a prichádzajúcich zvukových impulzov, rýchlo rotujúci zväzok lúčov vytvárajúci tunel mapuje priestor.

DoubleScan DoubleScan H250

Efekt znásobeného MoonScanu, vypĺňa absolútne všetok priestor okolo seba. Zabudovaný mikrofón, potenciometer citlivosti, potenciometer 0-10V.

GoboDancer GoboDancer H250

Prenáša do priestoru 4 pevné gobo obrazce v štyroch farbách. Zabudovaný mikrofón, potenciometer citlivosti, potenciometer 0-10V.

EkoSwing EkoSwing H250

Prenáša do priestoru moon efekt cez dichro trojhran, čim vytvára množstvo prelínajúcich sa kombinácii farieb.

Swing Swing H250

Prenáša do priestoru moon efekt cez dichro trojhran, čim vytvára množstvo prelínajúcich sa kombinácii farieb.

BrokenSwing BrokenSwing H250

Prenáša do priestoru moon efekt cez dichro trojhran, čim vytvára množstvo prelínajúcich sa kombinácii farieb. Zalomením zrkadla je dosiahnutá väčšia sytosť farebného svetla v priestore.

Shuffler Shuffler H250

V priestore rotujú 2 zväzky lúčov, ktoré neustále menia farby. Efekt sklbujúci v sebe vlastnosti efektov DoubleMoon a Swing.

DataSwing DataSwing PH250

V priestore rotujú zväzky obrazcov, ktoré sa do priestoru prenášajú cez dichro trojhran, čím vytvára množstvo farebne sa meniacich obrazcov. Obsahuje 8 gobosov.

DataMoon color DataMoon color PH250

V priestore rotuje zväzok gobo obrazcov. Verzia C250 rotuje gobosmi v jednej farbe (Color), verzia M250 je viacfarebná (MultiColor rotuje viac gobosov v rôznych farbách). Obsahuje 8 gobosov v rôznych dichro farbách (podľa verzie).

DataMoon color DataMoon multi PH250

V priestore rotuje zväzok gobo obrazcov. Verzia C250 rotuje gobosmi v jednej farbe (Color), verzia M250 je viacfarebná (MultiColor rotuje viac gobosov v rôznych farbách). Obsahuje 8 gobosov v rôznych dichro farbách (podľa verzie).

Kaleidoskop Kaleidoskop H250

Vrhá do priestoru fantasticky meniace sa obrazce v pomalom pohybe. Ideálne ako zatíšie do klubov, barov... Veľmi dobrý výkon, vhodný aj na osvetlenie vonkajších stien budov ...

MiniStar Scanner MiniStar Scanner PH250

Scanner pracujúci v protokole DMX512, pomocou ovládača jemožné riadiť výmenu 11 farebných obrazcov, 4 farieb, rainbow efekt so 4 farbami, rainbow efekt s 11 gobosami, strobo, dimmer a polohu lúča. Jednotlivé funkcie zariadenia sú riadené sériovou linkou pomocou štandartného protokolu DMX512.

MiniChanger MiniChanger PH250

Svetelný efekt ktorý pracuje v signále DMX 512. V priestore vytvára svetelný lúč (plnobfarebný kruh) s možnosťou výmeny 11 farieb + 4 farby s irisom.

TriStar II Scanner TriStar II Scanner H250

Scanner pracujúci v protokole DMX 512, pomocou ovládača je možné riadiť výmenu farby obrazca a polohu lúča. Skladá sa z dvoch častí - samostatný projektor a nadstavba XY.

MAX-II Scanner MAX-II Scanner D575

Scanner pracujúci v protokole DMX 512, pomocou ovládača je možné riadiť výmenu farby obrazca a polohu lúča. Skladá sa z dvoch častí - samostatný projektor a nadstavba XY.

Metropolis 16CH Metropolis 16CH D575

Centrálny efekt riadený 16 kanálmi v protokole DMX512. Obsahuje štvoricu 4 kanálových scannerov. Umožňuje samostatné riadenie farby, obrazca, pohybu XY každej nadstavby.

Twister RotoScan Twister RotoScan H250, D250, D300

Scanner pracujúci v protokole DMX512, pomocou 8kanálového ovládača je možné riadiť výmenu farieb, rotačných a statických gobo obrazcov, rotáciu (jej smer a rýchlosť), podkladové gobo, zoom, dimmer, špeciálne efekty, strobo, polohu lúča a iné.

Mercury RotoScan Mercury RotoScan D575, D1200

Scanner pracujúci v protokole DMX512, pomocou 8kanálového ovládača je možné riadiť výmenu farieb, rotačných a statických gobo obrazcov, rotáciu (jej smer a rýchlosť), podkladové gobo, zoom, dimmer, špeciálne efekty, strobo, polohu lúča a iné.

LogoMaster static LogoMaster static PH250

Výrobok predstavuje najlacnejšiu a najprogresívnejšiu formu reklamy. Do priestoru premieta Váš reklamný slogan, logo firmy, Vaše predstavy.

LogoMove LogoMove PH250, LogoScan PH250

Výrobok predstavuje najlacnejšiu a najprogresívnejšiu formu reklamy. Do priestoru premieta Váš reklamný slogan, logo firmy, Vaše predstavy... Premietaná reklama môže byť statická alebo rotačná v závislosti od Vami zvoleného režimu.

DiaMaster DiaMaster H250

Výrobok predstavuje dalšiu možnosť najlacnejšej a najprogresívnejšej formy reklamy. Do priestoru premieta Váš reklamný slogan, logo firmy, Vaše predstavy... cez vložený DIA negatív 35mm.

DichroLight DichroLight 2000

Ideálny výrobok vhodný všade tam, kde treba farbu v pravom zmysle slova. Obsahuje 4 farebné kanály po 500W. Spolu 2000W svetelná bomba.©2005. All rignts reserved
domov |  classic |  proline |  ovládacie jednotky |  zosilňovače |  podpora |  kontakt